تجهیزات پنوماتیک

تجهیزات پنوماتیک

پنوماتیک (pneumatic) چیست

بطور خلاصه میتوان گفت پنوماتیک ذخیره ی هوای اطراف و تبدیل آن به حالت فشرده و استفاده از انرژی موجود در این هوای فشرده در صنایع گوناگون است . در واقع پنوماتیک (pneumatic) تکنولوژی ای در جهت نحوه استفاده از گازهای فشرده در راستای تولید انرژی مکانیکی است با استفاده از لوله ها ی هوای فشرده شده (یا گازی مشابه مثل نیتروژن ) برای انتقال نیرو و انرژی .

انرژی حاصل از این هوای فشرده  برای استفاده های کاربردی ، از دستگاه های کارخانه جات و دریل های جاده ای گرفته تا ربات های اسپری رنگ و ابزار های قدرتی کاربرد دارد .  بسیاری از تجهیزات روزمره ما متکی به پنوماتیک است . اینجا یک تضاد بزرگ به نظر می رسد که چطور چیزی به ظاهر انقدر ساده و بی استفاده  چنین چیزهای شگفت آور و مفیدی را انجام دهد؟ فناوری که  می تواند  یک هلیکوپتر را به پرواز درآورد و یا یک سوراخ با دریل ایجاد کند و یا یک قطار را با یک کیسه بزرگ نیرو دهد . همه ی اینها با فناوری ساده ذخیره سازی هوای فشرده و استفاده از انرژی حاصله از آن امکان پذیر است .

  تجهیزات سیستم پنوماتیک

میتوان گفت سیستم پنوماتیک از سه قسمت اصلی تشکیل شده است :

  • مولد ( پمپ ، کمپرسور)

وظیفه اصلی مولد افزایش میزان فشار هواست که این عمل را با تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی پنوماتیکی انجام می دهد این عمل به وسیله تجهیزاتی مانند کمپرسور صورت می گیرد .

2.   شیرها ی کنترل کننده

این شیرها جهت تنظیم میزان جریان سیال از پمپ و یا کمپرسور مورد استفاده قرار می گیرد . در واقع این شیرها عمل کنترل را انجام می دهند . شیرهای کنترل کننده را از لحاظ کارائی به سه گروه می توان تقسیم نمود :

  • شیرهای کنترل کننده مسیر: نحوه جریان پیدا کردن سیالات در مسیر را مشخص می کنند . نظیر شیرهای راه دهنده و یا شیرهای یک طرفه
  • شیرهای کنترل فشار : این شیرها به منظور تنظیم و کاهش میزان فشار استفاده می شود . شیرهایی نظیر شیر اطمینان .
  • شیرهای کنترل جریان: وظیفه این شیرها تنظیم مقدار مورد نظر برای ورود به عملگر ها می باشد ، که با تنظیم آن سرعت ورودی را مشخص می کند ، مثل شیرهای کنترل جریان حرکت سیلندر .

3.   عملگرها (سیلندر)

سیلندرها در پنوماتیک وسیله ای برای انتقال قدرت بوده که وظیفه تبدیل انرژی حاصل از باد را به نیروی مکانیکی تحت کنترل بر عهده دارند . در انتخاب سیلندر نکته ای که باید مورد توجه قرار داد طول مسیری است که پیستون طی می کند . سیلندر به دو دسته کلی تقسیم می شود : ۱. خطی ۲. دورانی

سایر تجهیزات پنوماتیک :

به جز سه بخش ذکر شده قسمت های دیگری در دسته تجهیزات پنوماتیک قرار می گیرند :  

  • کمپرسور

کمپرسورها وسیله فشردن گاز ها هستند که در واقع با استفاده از انرژی مکانیکی سیالات را درون خود مکیده و آن را به صورت فشرده درمی آورند . کمپرسورها به دو دسته تقسیم می شوند :

  • کمپرسورهای جا به جایی مثبت
  • کمپرسورهای دینامیکی

·        عناصر خشک کننده و خنک کننده هوای فشرده :

دستگاه کنترل کننده میزان هوای فشرده را واحد مراقبت می گویند که از بخش هایی شامل فیلتر هوا ، رگلاتور ، مانومتر تشکیل شده است .

·        سیستم توزیع کننده

میتوان گفت همه اجزای یک سیستم پنوماتیک شامل مولد ، عملگرها و شیرها با استفاده از یک سیستم توزیع به یکدیگر مرتبط می شوند . این سیستم توزیع متشکل از شیلنگ ها و اتصالات می باشد .

·         پردازش گر یا تحلیل کننده اطلاعات :

در جهت پردازش سیگنال مورد نظر در شیرهای کنترل به کار می رود که شامل شیر دو فشاره و شیر تعویض کننده می باشد .

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "Product", "name": "تجهیزات پنوماتیک", "image": "https://asrehydraulic.ir/wp-content/uploads/2020/02/تجهیزات-پنوماتیک.jpg", "description": "پنوماتیک (pneumatic) چیست

بطور خلاصه میتوان گفت پنوماتیک ذخیره ی هوای اطراف و تبدیل آن به حالت فشرده و استفاده از انرژی موجود در این هوای فشرده در صنایع گوناگون است . در واقع پنوماتیک (pneumatic) تکنولوژی ای در جهت نحوه استفاده از گازهای فشرده در راستای تولید انرژی مکانیکی است با استفاده از لوله ها ی هوای فشرده شده (یا گازی مشابه مثل نیتروژن ) برای انتقال نیرو و انرژی .

انرژی حاصل از این هوای فشرده  برای استفاده های کاربردی ، از دستگاه های کارخانه جات و دریل های جاده ای گرفته تا ربات های اسپری رنگ و ابزار های قدرتی کاربرد دارد .  بسیاری از تجهیزات روزمره ما متکی به پنوماتیک است . اینجا یک تضاد بزرگ به نظر می رسد که چطور چیزی به ظاهر انقدر ساده و بی استفاده  چنین چیزهای شگفت آور و مفیدی را انجام دهد؟ فناوری که  می تواند  یک هلیکوپتر را به پرواز درآورد و یا یک سوراخ با دریل ایجاد کند و یا یک قطار را با یک کیسه بزرگ نیرو دهد . همه ی اینها با فناوری ساده ذخیره سازی هوای فشرده و استفاده از انرژی حاصله از آن امکان پذیر است .

  تجهیزات سیستم پنوماتیک

میتوان گفت سیستم پنوماتیک از سه قسمت اصلی تشکیل شده است :

مولد ( پمپ ، کمپرسور)

وظیفه اصلی مولد افزایش میزان فشار هواست که این عمل را با تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی پنوماتیکی انجام می دهد این عمل به وسیله تجهیزاتی مانند کمپرسور صورت می گیرد .

2.   شیرها ی کنترل کننده

این شیرها جهت تنظیم میزان جریان سیال از پمپ و یا کمپرسور مورد استفاده قرار می گیرد . در واقع این شیرها عمل کنترل را انجام می دهند . شیرهای کنترل کننده را از لحاظ کارائی به سه گروه می توان تقسیم نمود :

شیرهای کنترل کننده مسیر: نحوه جریان پیدا کردن سیالات در مسیر را مشخص می کنند . نظیر شیرهای راه دهنده و یا شیرهای یک طرفه شیرهای کنترل فشار : این شیرها به منظور تنظیم و کاهش میزان فشار استفاده می شود . شیرهایی نظیر شیر اطمینان . شیرهای کنترل جریان: وظیفه این شیرها تنظیم مقدار مورد نظر برای ورود به عملگر ها می باشد ، که با تنظیم آن سرعت ورودی را مشخص می کند ، مثل شیرهای کنترل جریان حرکت سیلندر .

3.   عملگرها (سیلندر)

سیلندرها در پنوماتیک وسیله ای برای انتقال قدرت بوده که وظیفه تبدیل انرژی حاصل از باد را به نیروی مکانیکی تحت کنترل بر عهده دارند . در انتخاب سیلندر نکته ای که باید مورد توجه قرار داد طول مسیری است که پیستون طی می کند . سیلندر به دو دسته کلی تقسیم می شود : ۱. خطی ۲. دورانی

سایر تجهیزات پنوماتیک :

به جز سه بخش ذکر شده قسمت های دیگری در دسته تجهیزات پنوماتیک قرار می گیرند :  

کمپرسور

کمپرسورها وسیله فشردن گاز ها هستند که در واقع با استفاده از انرژی مکانیکی سیالات را درون خود مکیده و آن را به صورت فشرده درمی آورند . کمپرسورها به دو دسته تقسیم می شوند :

کمپرسورهای جا به جایی مثبت کمپرسورهای دینامیکی ·        عناصر خشک کننده و خنک کننده هوای فشرده :

دستگاه کنترل کننده میزان هوای فشرده را واحد مراقبت می گویند که از بخش هایی شامل فیلتر هوا ، رگلاتور ، مانومتر تشکیل شده است .

·        سیستم توزیع کننده

میتوان گفت همه اجزای یک سیستم پنوماتیک شامل مولد ، عملگرها و شیرها با استفاده از یک سیستم توزیع به یکدیگر مرتبط می شوند . این سیستم توزیع متشکل از شیلنگ ها و اتصالات می باشد .

·         پردازش گر یا تحلیل کننده اطلاعات :

در جهت پردازش سیگنال مورد نظر در شیرهای کنترل به کار می رود که شامل شیر دو فشاره و شیر تعویض کننده می باشد .", "brand": "عصر هیدرولیک", "sku": "2", "mpn": "2", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://asrehydraulic.ir/category/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%86%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/", "priceCurrency": "IRR", "price": "20000", "priceValidUntil": "2034-04-13", "availability": "https://schema.org/InStock", "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition" }, "aggregateRating": { "@type": "AggregateRating", "ratingValue": "4", "bestRating": "5", "worstRating": "3", "ratingCount": "2" } }

گیج فشار

گیج فشار

 گیج فشار چیست و چه استفاده هایی از آن می شود؟؟؟  گیج فشار ابزاری برای سنجش شدت سیالات است. در واقع وسیله ای ... ادامه مطلب
قیچی هیدرولیک

قیچی پنوماتیک

 قیچی پنوماتیک چیست و چه کارایی دارد ؟؟؟    قیچی پنوماتیک از کاربردی ترین محصولات موجود در بازار می باشد و کارایی ... ادامه مطلب
× ارسال پیام در واتساپ